Banner
Home Over mij Voor wie? Activiteiten Begeleiding Counseling Links Contact

Voor wie?

In mijn werk richt ik me op de begeleiding van:
- Kinderen
- Jongeren/jongvolwassenen
- Volwassenen

Soms vindt de begeleiding in samenhang plaats en ben ik bijvoorbeeld gezinscoach van een gezin waar ik ook de kinderen begeleid.

Kinderen
Hebt u soms het gevoel dat de zorg voor uw kind, met bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis of een andere stoornis, u boven het hoofd dreigt te groeien? En weet u dat u eigenlijk hulp van anderen nodig hebt om uw kind het beste te bieden, hoewel u het liefst alles zelf voor uw kind zou willen doen? Bent u soms ook zo moe van het voortdurend begeleiden en de moeizaamheid van de ‘normale’ menselijke dingen? Dan praat ik graag met u over hoe ik u en uw kind hierin kan begeleiden.

Ik zie het kind als individu, ongeacht zijn of haar beperking en denk graag samen met u als ouders mee om een veilige omgeving voor uw kind te creëren. Ik begrijp dat u als ouders soms een lange, moeilijke weg heeft moeten afleggen om tot een hulpvraag te komen voor een stoornis die door de omgeving heel vaak niet als zodanig wordt herkend.

Denk alstublieft niet dat u faalt door anderen bij de begeleiding en opvoeding van uw kind te betrekken, maar probeer trots te zijn op het feit dat u durft aan te gaan wat velen niet durven: samen met een ervaringsdeskundige uw kind begeleiden naar zijn of haar toekomstige doel. Dat is geen falen, maar juist het tegenovergestelde: het belang van uw kind voorop stellen. Mijn ervaring is dat deze kinderen zich binnen een veilige omgeving verder kunnen ontwikkelen en hun grenzen kunnen verleggen als zij zich vertrouwd en veilig voelen. In moeilijkere perioden kan ik uw kind structuur en begeleiding bieden als het zich onzeker voelt.

Hierbij hou ik altijd het belang van uw kind voor ogen en probeer ik mijn zorg altijd af te stemmen op de uitdagingen van het kind als individu met eigen behoeften, wensen en mogelijkheden.

Jongeren
Valt het jou op dat sommige dingen bij jou iets anders werken dan bij je leeftijdsgenoten? Zowel bij je vrienden/familie als op school of de sportvereniging? Kun jij een soort coach gebruiken, die hier ervaring in heeft en samen met jou sommige dingen kan oplossen of veranderen?

Ik heb ervaring met schoolzaken, planning en dingen die zich privé afspelen waar je misschien in vastloopt. Als coach langs de zijlijn kan ik je helpen. Dat doe ik meestal in combinatie met leuke activiteiten en niet alleen maar in een gesprek aan tafel. Samen gaan we op zoek naar jouw leerpunten en daar gaan we samen aan werken. Betrouwbaarheid en jou je eigen regie laten houden zijn hierbij heel belangrijk. Zo werk ik altijd transparant met jou en de mensen daaromheen en ben ik open en eerlijk.

Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar een geschikte stageplek, problemen helpen oplossen rondom studie of werk zoeken. Het ondernemen van moeilijke zaken, sociale contacten uitbreiden en vaardigheden verbeteren. Of schoolkeuze, huisvesting of een bij jou passende vrijetijdsbesteding. Bij al die zaken die je als jongere/jong volwassene soms lastig of moeilijk vindt, kan ik je begeleiden

Volwassenen
Loopt u soms vast met uzelf of in uw dagelijkse handelen binnen het gezin, op uw werk of bij de hobby/sportvereniging en u wilt kijken of u hierin wat kunt veranderen?

Iedereen loopt wel eens vast in het leven met dagelijkse dingen, die we graag zouden willen aanpakken en veranderen. Dit pad heb ik zelf ook al eens bewandeld en ik weet hoe dit voelt en hoe je zaken hierin kunt veranderen.
Zou u het fijn vinden om met een onafhankelijke coach die met u meedenkt samen op zoek te gaan naar de oplossing die voor u de beste is? Ik heb veel ervaring als coach om volwassenen te begeleiden en heb een brede ervaring en een groot netwerk.
Ik kan voor u een klankbord zijn, een luisterend oor. Maar ook iemand die het als uitdaging ziet om samen met u op zoek te gaan naar wat voor uw probleem of uitdaging de juiste weg is en hiervoor handvatten te geven. Eerlijk, betrouwbaar en discreet.

Als u een coach zoekt die transparant en vertrouwd werkt (ook in de avonduren), kan ik u helpen.cron
Copyright herersabc.nl