Banner
Home Profiel Activiteiten Begeleiding Counseling Links Contact

profiel

Ik ben Rik Heres, getrouwd en vader van twee zonen, waarvan een zoon een autisme spectrum stoornis heeft. Door mijn ervaring, en opgebouwde kennis hierover, is er een moment in mijn leven gekomen dat ik heb besloten mijn eigen ervaringen in te zetten, en daarmee anderen te helpen.
Na 26 jaar in de ICT te hebben gewerkt, heb ik besloten de opleiding SPW 4 te volgen en heb deze succesvol afgerond.

Ervaring:
Voordat ik voor mijzelf ben begonnen, ben ik 7 jaar groepsleider geweest op een schippersinternaat, waar kinderen in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar wonen.

Op dit moment doe ik regelmatig weekendactiviteiten met jongeren in de leeftijdscategorie 10 t/m 18 jaar. Ik begeleid o.a. een gezin als gezinscoach met twee jonge kinderen die een autistische stoornis hebben, en begeleid op afstand/ambulant jongeren in de leeftijd van 13, 16, 18 en 19 jaar.

Ik zie het kind als individu, ongeacht hun beperking en wil graag samen met u als ouders meedenken om een veilige omgeving voor uw kind te creƫren. Hierbij verlies ik niet uit het oog dat u als ouders een lange, moeilijke weg heeft moeten afleggen, om tot een hulpvraag te komen voor een stoornis die door de omgeving heel vaak niet als zodanig wordt herkend.

Denk alstublieft niet dat u faalt door anderen bij de begeleiding en opvoeding van uw kind te betrekken, maar probeer trots te zijn op het feit dat u durft aan te gaan wat velen niet durven: Samen met een ervaringsdeskundige uw kind begeleiden naar zijn of haar toekomstige doel. Dat is geen falen, maar juist het tegenovergestelde: het belang van uw kind voorop stellen. Mijn ervaring is dat binnen een veilige omgeving deze kinderen zich verder kunnen ontwikkelen en hun grenzen kunnen verleggen als zij zich vertrouwd en veilig voelen. In moeilijker perioden kan ik uw kind structuur en begeleiding bieden als het zich onzeker voelt. Hierbij verlies ik nooit het belang van uw kind uit het oog, maar probeer ik mijn zorg altijd af te stemmen op de uitdagingen van het kind als iemand met eigen behoeften en wensen, rekening houdend met hun mogelijkheden.

Persoonlijke visie:
Mijn persoonlijke visie en uitdaging, is het begeleiden van uw kind naar de toekomst, als een weg die je met elkaar bewandelt en waarbij je op groeimomenten het kind meer zelfstandigheid geeft en op moeilijke momenten veiligheid en structuur biedt. Graag wil ik u als ouders/verzorgers hiermee helpen, terwijl u de regie houdt.
U kunt deze begeleiding betalen uit een PGB (Persoons Gebonden Budget) (http://www.pgb.nl/)

Maak vrijblijvend kennis met mij door te bellen voor een gesprek en u kunt daarna beslissen of en hoe U uw hulpvraag samen met mij in kunt invullen.

Rik Herescron
Copyright herersabc.nl